KOST UW PRAKTIJKVOERING ONNODIG VEEL TIJD? HET KAN SNELLER, EENVOUDIGER EN ZELFS BETER

PRAKTIJKCOCKPIT: ÉÉN TOTAALOPLOSSING


Over ons

Visie & Missie

Onze visie

Volledige digitale bedrijfsvoering is een onvermijdelijke en onomkeerbare ontwikkeling in de zorgwereld. 

Op weg naar 2020 en 2025 heeft elke eerstelijnspraktijk te maken met toenemende multi-disciplinaire samenwerking, zorgketens, automatisering en continu veranderende vorm van zorg. Dat vraagt om betrouwbare, flexibele, intelligente en efficiënte digitale oplossingen met gestroomlijnde processen. 

Dit zijn de belangrijkste trends waar eerstelijnspraktijken steeds meer en aantoonbaar aan moeten voldoen:

  • Steeds hogere kwaliteitseisen van patiënten
  • Steeds meer declaratie-eisen van verzekeraars
  • Steeds strengere wet- en regelgeving. 

Onze missie

Eerstelijnspraktijken werken met plezier en gemak met een geïntegreerde totaaloplossing aan hun toekomst: de PraktijkCockpit.

  • De PraktijkCockpit begeleidt Eerstelijnspraktijken naar een totale digitale bedrijfsvoering, en zorgt voor overzicht, inzicht en de mogelijkheid om te sturen op uitkomsten. Van financiële zaken, HRM en personele processen tot contract- en materiaalbeheer, planning en kwaliteit. 
  • Flexibel ingericht, met scherp oog voor actuele ontwikkelingen in de zorg. 
  • In goed en betrouwbaar partnership gaan we met vertrouwen op weg naar de toekomst.


Ons verhaal

Met slimme softwaretechnologie ontzorgen wij eerstelijnspraktijken. Alle managementinformatie, personele processen, financiële zaken en projecten benadert u vanuit de PraktijkCockpit; een overzichtelijke omgeving met heldere tegels. 

In de cockpit zijn alle bedrijfsprocessen met elkaar verbonden. Zelfs niet-patiëntgevoelige informatie uit uw EPD, zoals data over rendement, wordt gekoppeld voor optimale bedrijfsvoering. De medische gegevens blijven veilig opgeslagen. 

Uw winst? De voordelen van PraktijkCockpit zorgen voor een gezond businessmodel van uw praktijk. Wij rekenen u dat graag voor. Voor uzelf wint u tijd en creëert u rust wat ten goede komt aan de sfeer en het plezier in uw praktijk. Wie uiteindelijk profiteert is degene waar het om draait: de patiënt.

Hoe ontstond de PraktijkCockpit? Begin 2015 kwamen een representatieve groep van fysiotherapiepraktijken - in grootte (qua fte’s en aantal locaties), wel en niet gecertificeerd, uit heel Nederland - en AFAS-expert Michel Verhoeven bij elkaar om problemen te inventariseren en oplossingen te bedenken voor een betere bedrijfsvoering. Doelstelling: efficiënter werken, inzicht in alle processen en kostenbeperking. Met tijdwinst en rust in het hoofd als neveneffect. En… weer plezier op de praktijkvloer en in het ondernemerschap. Sinds 2016 is het systeem operationeel en stijgt het aantal PraktijkCockpit-gebruikers gestaag.  


Ons teamDirecteur Michel Verhoeven: Door mijn AFAS-kennis te koppelen aan mijn expertise als bedrijfseconoom, bedenk ik oplossingen op gebied van financieel management, procesoptimalisatie en workflows binnen de AFAS omgeving. Naast PraktijkCockpit ben ik directeur van ASMinControl en verzorg ik financieel management en cursussen bij bedrijven. 


Mijn team en ik staan voor u klaar

Ellen de Haan - Loos
Backoffice en helpdesk

ellen@praktijkcockpit.nl

076   300 11 19Ellen de Haan - Loos

Backoffice en helpdesk

ellen@praktijkcockpit.nl

076   300 11 19
AFAS-software
Alles in één pakket


Al uw administratieve processen geautomatiseerd in één en hetzelfde softwarepakket: van Financieel tot HRM, van Logistiek tot CRM en Projecten.   

Grip op al uw bedrijfsprocessen door één geïntegreerde softwareoplossing. Hierdoor is de PraktijkCockpit één compleet systeem waarin alle activiteiten plaatsvinden en samenkomen.

Het resultaat? U verliest geen tijd aan dubbele vastlegging, werkt super efficiënt en kunt u zorgeloos richten op uw kerntaken!
FinancieelDoor optimale automatisering van het financiële proces stuurt u alleen nog op uitzonderingen.  

Facturen worden automatisch afgeletterd, bij crediteuren en debiteuren. Dankzij koppelingen met meerdere (groot)banken zijn internetbankieren en boekhouden automatisch altijd op elkaar afgestemd. Altijd bij zijn, een verademing!
HRMDe personeels- en salaris-administratie in één online softwarepakket. Hierdoor hoeft u gegevens maar één keer vast te leggen en krijgt u krachtige managementinformatie. 

Met ingebouwde functionaliteit voor gesprekkencyclus en competentiemanagement. U verliest geen tijd aan administratieve taken, zoals het verwerken en registreren van verlofbriefjes en ziekmeldingen. Daardoor kunt u weer echt bezig zijn met uw medewerkers en hun ontwikkeling.Voordelen op rij

Belangrijke stuurinformatie

Werken met PraktijkCockpit levert u een scala aan voordelen. Het automatiseert alle administratieve processen, waardoor u eenvoudiger en efficiënter werkt. Het geeft u overzicht en inzicht in belangrijke stuurgegevens. Tijd voor beleid en sturen

Houd overzicht en inzicht in belangrijke stuurgegevens. U gaat geld en tijd besparen en u houdt meer tijd over voor sturing en beleid.  

Processen automatiseren

Met de PraktijkCockpit automatiseert u met één softwarepakket de administratieve processen van uw bedrijf.

E-HRM bespaart tijd

Medewerkers kunnen hun eigen gegevens inzien en zelf acties opstarten; zij kunnen o.a. loonstroken, jaaropgaven, verlof aanvragen en verzuimcijfers vinden. Selfservice voor medewerkers. 


Grip

Eenmalig legt u de gegevens vast. Daarna heeft u actuele managementinfo, workflows structureren het werk en u heeft grip op uw processen. De software is flexibel, gebruiksvriendelijk, betaalbaar en helpt u geld en tijd te besparen.


Veiligheid & AVG

Toekomstproof


Wij stellen alles in het werk om uw en onze veiligheid te waarborgen


Privacy is in het huidige informatietechnologietijdperk steeds belangrijker. We willen weten wat er met onze gegevens gebeurt en willen voorkomen dat deze gegevens op straat komen te liggen. Sinds 2016 is de privacywet van kracht: de General Data Protection Regulation (GDPR). In Nederland bekend als Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met AFAS Software voldoen we aan alle door de wet gestelde eisen.


Praktijkcockpit biedt een specifieke template in AFAS software. Deze software bevat persoonsgegevens en worden vertrouwelijk behandeld. Hoe wij daar mee om gaan ligt vast in onze Verwerkersovereenkomst.
Nieuws


Agenda

Nieuwsbrieven

Blijf up-to-date en meldt u hier aan voor onze nieuwsbrief.

Publicaties

PraktijkCockpit in de pers.